IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Arhive digitale deschise în bibliotecile universitare: aspecte legale şi de conţinut

Show simple item record

dc.contributor.author Cheradi, Natalia
dc.contributor.author Gudima, Ana
dc.date.accessioned 2017-03-27T12:43:34Z
dc.date.available 2017-03-27T12:43:34Z
dc.date.issued 2016-09
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/264
dc.description Publicat în: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare" : Rezumate ale comunicărilor, 28-29 septembrie 2016 - Chişinău : CEP USM, 2016. Ştiinţe socioumanistice : Voi. 1. - 2016. - 319 p. : fig., tab. - Antetit.: Univ. de Stat din Moldova. - Texte : lb. rom., engl., rusă. - Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. ISBN 978-9975-71-813-4 en_US
dc.description.abstract Biblioteca universitară, prin colecţiile sale tradiţionale şi digitale, sprijină realizarea obiectivelor privind asigurarea pregătirii superioare şi a dezvoltării cercetării ştiinţifice în diverse domenii. Cu amplificarea mişcării internaţionale a Accesului Deschis - Open Access (OA) la cunoştinţe ştiinţifice, bibliotecile universitare au misiunea de a constitui depozite digitale instituţionale şi de a asigura metadate de calitate, securitatea şi stabilitatea materialelor publicate. en_US
dc.publisher CEP USM en_US
dc.subject Acces Deschis en_US
dc.subject Open Access en_US
dc.subject arhive digitale deschise en_US
dc.title Arhive digitale deschise în bibliotecile universitare: aspecte legale şi de conţinut en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account