IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Conferința Științifică Internațională consacrată celei de-a 25-a aniversări a ASEM "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic", 23-24 septembrie 2016. Volumul 2.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-01-16T07:47:44Z
dc.date.available 2017-01-16T07:47:44Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-9975-75-835-2
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/250
dc.description DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢII: "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic", conferinţă ştiinţifică internaţională (2016 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată celei de-a 25-a aniversări a ASEM "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic", 23-24 septembrie 2016 : Culegere de articole selective : [în 6 vol.] / com. red.: Grigore Belostecinic [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2016 – . – ISBN 978-9975-75-834-5. Vol. 2. – 2016. – 278 p. – Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Acad. Română, Inst. Naţ. de Cercetări Econ. "Costin C. Kiriţescu". – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-75-835-2. 339.92+314/316(082)=135.1=111=161.1 en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.title Conferința Științifică Internațională consacrată celei de-a 25-a aniversări a ASEM "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic", 23-24 septembrie 2016. Volumul 2. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account