IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Accepțiuni ale conceptului de risc în activitatea de antreprenoriat

Show simple item record

dc.contributor.author Muntean, Neli
dc.contributor.author Muntean, Iulian
dc.date.accessioned 2016-10-26T09:34:32Z
dc.date.available 2016-10-26T09:34:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/196
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 3. - P. 69-79. - Bibliogr.: p. 79. - Categoria B ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Orice întreprindere ce tinde să se înscrie în exigențele economiei de piață, indiferent de profilul de activitate, forma juridică, dimensiunea şi spațiul socioeconomic în care activează, este nevoită să se adapteze permanent la situațiile riscante, care pot apărea atât în activitatea curentă, cât şi în cea de perspectivă. Astfel, problema evaluării și managementului riscurilor are o importanță semnificativă în domeniul teoriei și practicii manageriale, planificării și controlului intern al întreprinderii. Studiul diverselor abordări ale noțiunii „risc” se caracterizează printr-o varietate destul de mare a definițiilor cu caracter teoretic şi aplicativ. Fără o înțelegere justificată a esenței riscului, este imposibil a formula unele recomandări de analiză şi evidență a acestuia în activitatea de antreprenoriat. În prezenta lucrare, este elaborat, aprobat şi propus spre utilizare un nou concept al noțiunii de risc în activitatea de antreprenoriat, generat de intenția de a majora eficacitatea întregului proces în domeniu. Prezența acestor aspecte ale investigației științifice atribuie articolului originalitate şi actualitate. JEL: O17, B5, M410 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (93) / 2015
dc.subject risc în activitatea de antreprenoriat en_US
dc.subject metode de evaluare a riscurilor en_US
dc.subject profit en_US
dc.subject pierderi en_US
dc.subject pericol en_US
dc.title Accepțiuni ale conceptului de risc în activitatea de antreprenoriat en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account