IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Conferinţa ştiinţifică internaţională "Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări" = "Accounting and audit in the context of european economic integration: advancements and expectations", 5 apr. 2013.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-12-21T13:17:53Z
dc.date.available 2021-12-21T13:17:53Z
dc.date.issued 2013-04-05
dc.identifier.isbn 978-9975-4242-7-1
dc.identifier.uri https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/1637
dc.description Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări = Accounting and audit in the context of european economic integration: advancements and expectations: conf. şt. intern., 5 apr. 2013. Chişinău: S. n., 2013. 299 p. ISBN 978-9975-4242-7-1. en_US
dc.description.abstract În acest volum se abordează o temă actuală legată de aspectele problematice ale contabilităţii şi auditului în contextul tranziţiei la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi Standardele Internaţionale de Audit (ISA) din perspectiva noilor reglementări contabile naţionale. În cadrul conferinţei sunt analizate tendinţele modernizării contabilităţii de gestiune în condiţiile economiei concurenţiale. Conferinţă știinţifică internaţională a fost organizată de ACAP în parteneriat cu Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) şi ACCA și dedicată zilei profesionale a contabilului din Republica Moldova. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Tipografia "CRIO" en_US
dc.subject contabilitate en_US
dc.subject audit en_US
dc.subject Standarde Internaţionale de Raportare Financiară en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject management en_US
dc.subject Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC) en_US
dc.title Conferinţa ştiinţifică internaţională "Contabilitatea şi auditul în contextul integrării economice europene: progrese şi aşteptări" = "Accounting and audit in the context of european economic integration: advancements and expectations", 5 apr. 2013. en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account