IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Abordări comparative privind dezvoltarea statisticii regionale (în baza datelor județului Bacău, România și regiunii Centru, Republica Moldova. Teză de doctor în științe economice.

Show simple item record

dc.contributor.author Ciomârtan, Vasilica-Lăcrămioara
dc.date.accessioned 2021-09-08T05:29:36Z
dc.date.available 2021-09-08T05:29:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789.1/171
dc.description Teză de doctor în științe economice. Specialitatea - 523.02 Statistică economică. Conducător științific: PÂRŢACHI Ion – dr., profesor universitar, ASEM en_US
dc.description.abstract ADNOTARE. CIOMÂRTAN Vasilica-Lăcrămioara: „Abordări comparative privind dezvoltarea statisticii regionale (în baza datelor județului Bacău, România și regiunii Centru, Republica Moldova”, teză de doctor în științe economice, Chișinău, 2021. STRUCTURA TEZEI: introducere, patru capitole, concluzii generale si recomandari, bibliografie din 218 de titluri, 56 de anexe, 156 de pagini de text de baza, 48 de figuri, 3 de tabele și 8 formule. Rezultatele obtinute sunt publicate în 9 lucrari stiintifice. SCOPUL LUCRARII: îl constituie realizarea unei analize comparative a dezvoltarii statisticii regionale prin prisma indicatorilor statistici calculați și diseminati la nivelul celor 2 țari, indicatori ce au la bază o metodologie asemanatoare, concomitent cu efectuarea unei analize a corespondențelor existente între denumirile indicatorilor statistici calculați și diseminați on-line și nivelurile administrativ-teritoriale cele mai detaliate de disponibilitate a acestora. OBIECTIVELE CERCETARII: prezentarea aspectelor conceptuale privind noțiunea de regiune, dezvoltare regionala, tipologia regiunilor și prezentarea regiunilor statistice existente în România și Republica Moldova; identificarea și sistematizarea surselor de date - punct de pornire în orice analiza statistica; analiza statistica a dinamicii principalilor indicatori ce caracterizeaza dezvoltarea teritoriala a județului Bacau comparativ cu Regiunea de Centru (abordarile comparative privind indicatorii specifici statisticii sociale: populație și fenomene demografice, forța de munca, sistem educațional, activitate culturala); compararea continutului si ariei de acoperire a indicatorilor statistici diseminati on-line de statistica oficiala din România si Republica Moldova, luând în considerare și disponibilitatea temporala a acestora; realizarea analizei corespondențelor existente între categoriile România și Republica Moldova, respectiv nivelurile cele mai detaliate de diseminare a datelor statistice din aceste țari și denumirile indicatorilor statistici furnizați on-line în bazele de date ale statisticii oficiale din cele doua state,cu dimensiunile (variabilele) urmarite, analiza realizata cu ajutorul limbajului de programare statistica. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject statistică en_US
dc.subject surse de date en_US
dc.subject statistici oficiale en_US
dc.subject regiuni statistice en_US
dc.subject dezvoltare regională en_US
dc.subject indicatori statistici en_US
dc.subject diseminare on-line en_US
dc.subject niveluri de diseminare en_US
dc.subject analiza corespondențelor en_US
dc.title Abordări comparative privind dezvoltarea statisticii regionale (în baza datelor județului Bacău, România și regiunii Centru, Republica Moldova. Teză de doctor în științe economice. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account