IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Economica : Revistă ştiinţifico-didactică. 2021, nr.1 (115)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-06-29T07:36:37Z
dc.date.available 2021-06-29T07:36:37Z
dc.date.issued 2021-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789.1/15
dc.description.abstract Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii Economice a Moldovei, conform Statutului său şi cerinţelor incluse în „Regulamentul de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice”, aprobat prin Hotărârea CSŞDT şi CNAA din 25 iunie 2015 şi modificat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018. Revista apare în lumină atât pe suport de hârtie, cât şi on-line, fiind disponibilă cititorilor din Republica Moldova pe site- ul https://ase.md/, iar cercetătorii străini au Acces Deschis liber la următoarele baze de date şi cataloage internaţionale în care Revista a fost deja inclusă: Directory of Open Access Joumals (DOAJ); Open Academic Joumals Index (OAJI); Electronic Joumals Library; Global Impact Factor. Revista are cinci secţiuni: Business şi Administrare; Economie fundamentală şi aplicativă; Finanţe, Contabilitate şi Analiză financiară; Integrare europeană şi Politici sociale; Informatică, Statistică şi Cibernetică economică. ISSN: 1810-9136. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.title Economica : Revistă ştiinţifico-didactică. 2021, nr.1 (115) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account