DSpace Repository

Filter by: Subject

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. --- Sistemul va fi deconectat pentru o întreținere periodică. Vă rugăm să vă salvați activitatea și să vă deconectați de la sistem. --- Система будет отключена для регулярного обслуживания. Сохраните свою работу и выйдите из системы.

Filter by: Subject

Results Per Page:

assignment (1)
evaluation (1)
franchising (1)
innovation (1)
intellectual propriety (1)
invention (1)
licensing (1)
management (1)
objects of intellectual property (1)
the management of the use of intellectual property (1)