DSpace Repository

Filter by: Subject

The system will be going down for regular maintenance. Please save your work and logout. --- Sistemul va fi deconectat pentru o întreținere periodică. Vă rugăm să vă salvați activitatea și să vă deconectați de la sistem. --- Система будет отключена для регулярного обслуживания. Сохраните свою работу и выйдите из системы.

Filter by: Subject

Results Per Page:

amortizare (3)
audit (3)
contabilitate (3)
derecunoaștere (3)
evaluare (3)
finalizarea auditului (3)
imobilizări corporale (3)
parteneriat public-privat (3)
planificarea auditului (3)
probe de audit (3)