Contabilitate

 

Recent Submissions

 • Popovici, Lia (ASEM, 2023)
  Prezentul suport de curs este un instrument de lucru pentru elevii din învățământul profesional tehnic, fiind conceput în așa fel, încât să le permită: orientarea în cunoașterea și aplicarea prin lecțiile practice, în ...
 • Chiriac, Viorica (ASEM, 2023)
  Prezenta Aplicații Practice la unitatea de curs Analiza Rapoartelor Financiare este conceput ca un caiet de lucru practic și aplicativ în domeniul analizei rapoartelor financiare și este destinat profesorilor și elevilor ...
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: F.02.O.009 Corespondența economică. Specialitatea: CONTABILITATE. Profesor: Moțoc Natalia.
 • Finanţe 
  Unknown author (2020)
  Suport de curs la disciplina „Finanţe” pentru elevii de la sprogramul de formare profesional „Contabilitate” anul III de studii. Profesor: MOVILEANU Elena, Profesor de discipline economice.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: F.03.O.022 Statistica. Specialitatea: Programul de formare profesională CONTABILITATE Profesor: POPOVICI Lia, profesor de discipline economice.
 • Unknown author (2020)
  SUPORT DE CURS: .05.A.033 Relaţii valutar financiare internaţionale. Specialitatea: Programul de formare profesională CONTABILITATE. Profesor: POPOVICI Lia, profesor de discipline economice.