IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul European

Show simple item record

dc.contributor.author Plotnic, Olesea
dc.contributor.author Iarmenco, Mihaela
dc.date.accessioned 2020-07-17T11:05:51Z
dc.date.available 2020-07-17T11:05:51Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/385
dc.description PLOTNIC, Olesea, IARMENC,O Mihaela Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul European = Renewable Energy: a Major Importance for the European Consumer /Olesea Plotnic, Mihaela Iarmenco // Economica. - 2020. - Nr. 2(112). - P. 112-126. - Bibliogr: p. 125. ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Dezvoltarea Uniunii Energetice, în contextul dezvoltării durabile a societății europene, are ca obiectiv „o energie curată pentru toți europenii”, lucru dificil de realizat. Procesul de tranziție către o energie curată întâmpină multe dificultăți, deoarece unele state nu au o viziune paneuropeană cu privire la modul de eficientizare a procesului energetic. Pentru a asigura o stabilitate energetică și o dezvoltare continuă în domeniu, statele trebuie să găsească un compromis, în care să delimiteze interesele naționale de interesele sociale europene. Din acest punct de vedere, Guvernele tind să armonizeze legislația națională în conformitate cu standardele europene. De asemenea, acestea urmăresc să implementeze, la nivel național, Strategii Europene în materie de energie cu scopul de a liberaliza piața energetică, de a promova obținerea energiei din surse regenerabile, de a atrage investiții pentru a produce energia fără emisii și de a scade cu 43%, până în 2030, emisiile de dioxid de carbon generate de economia Uniunii Europene. CZU: 620.9:061.1EU. JEL: P 37, P 48, L 84. ************************************************************************************************************************************* The development of the Energy Union, in the context of the sustainable development of European society, aims at “clean energy for all Europeans”, which is difficult to achieve. The process of transition to clean energy is facing many difficulties, as some countries do not have a pan-European vision of how to streamline the energy process. In order to ensure energy stability and continuous development in this field, states must find a compromise in which to delimit national interests from European social interests. From this point of view, Governments tend to harmonize national legislation according to the European standards. They also aim to implement European energy strategies at national level in order to liberalize the energy market, promote renewable energy, attract investment to produce zero-emission energy and reduce it on 43%, by 2030, carbon dioxide emissions from the European Union economy. CZU: 620.9:061.1EU. JEL: P 37, P 48, L 84. en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (112) / 2020
dc.subject eficiență energetică en_US
dc.subject securitate energetică en_US
dc.subject surse regenerabile en_US
dc.subject consumatori en_US
dc.subject sărăcie energetică en_US
dc.subject Uniunea Europeană en_US
dc.title Energia din surse regenerabile: o importanță majoră pentru consumatorul European en_US
dc.title.alternative Renewable Energy: a Major Importance for the European Consumer en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account