IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Impactul tranziţiei de la regimul Solvabilitate I la regimul Solvabilitate II asupra rezervelor de primă în asigurările generale

Show simple item record

dc.contributor.author Verejan, Oleg
dc.contributor.author Caldare, Victor
dc.date.accessioned 2020-05-04T11:36:46Z
dc.date.available 2020-05-04T11:36:46Z
dc.date.issued 2020-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri ${dspace.ui.url}/handle/1234567890/256
dc.description VEREJAN, Oleg, CALDARE, Victor. Impactul tranziţiei de la regimul Solvabilitate I la regimul Solvabilitate II asupra rezervelor de primă în asigurările generale = The Impact of Transition from Solvency I to Solvency II over the Premium Reserves in General Insurance // Economica. - 2020. - Nr. 1(111). - P. 98-112. - Bibliogr: p. 112. en_US
dc.description.abstract Unul dintre cele mai importante sco-puri ale oricărei companii de asigurări este să fie solvabilă. Rezerva tehnică reprezintă elementul de bază al obligațiilor unei com-panii de asigurări, astfel evaluarea corectă a acestui indicator este esențială. Rezerva de primă este una dintre principalele rezer-ve tehnice care își propune să acopere datoriile viitoare pentru polițele în vigoare. Acest articol are drept obiectiv: analiza definiției și a formulelor utilizate la calculul rezervei de primă conform regimului Sol-vency I, actualul regim de solvabilitate din Republica Moldova și definirea aportului adus de noul regim Solvabilitate II pentru rezerva de primă; metodele de evaluare a acestuia și formulei standard. Impactul Solvency II va fi foarte semnificativ, modifi-când radical viziunea, asupra rezervelor de primă a asigurătorilor, din una retrospec-tivă în una prospectivă. CZU: 368.032.1(478) ; JEL: G22, G28. ************************************************************************************************************************************* One of the most important purposes of any insurance company is to be solvable. The technical reserve represents the main part of the obligations of an insurance company, thus the correct evaluation of this item is primordial. The premium reserve is one of the main parts of the technical reserve having the purpose to cover all the future liabilities for the policies in force. The objectives of this article is to analyse the definition and the formula for the premium reserve according to Solvency I, the actual solvency regime in the Republic of Moldova and define the contribution of the new Solvency II for the initial reserve; its evalua-tion methods and the standard formula. The impact of Solvency II will be very significant, radically changing the view on the insurance premium reserves of the insurers from a retrospective to a prospective one. CZU: 368.032.1(478) ; JEL: G22, G28. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (111) / 2020
dc.subject asigurări en_US
dc.subject riscuri în asigurări en_US
dc.subject rezerve tehnice en_US
dc.subject rezerva de primă en_US
dc.subject solvabilitate en_US
dc.subject Solvabilitate II en_US
dc.subject flux de trezorerie en_US
dc.subject regim de solvabilitate en_US
dc.title Impactul tranziţiei de la regimul Solvabilitate I la regimul Solvabilitate II asupra rezervelor de primă în asigurările generale en_US
dc.title.alternative The Impact of Transition from Solvency I to Solvency II over the Premium Reserves in General Insurance en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account