1.Conferinţe

 

Recent Submissions

  • Unknown author (ASEM, 2006)
    Întâlnirea bibliotecarilor din Moldova, România, Rusia a prilejuit dezbaterea celor mai importante aspecte ale modernizării transferului de informaţii şi contribuţia pe care o pot avea bibliotecile în constituirea Societăţii ...
  • Biblioteca, Științifică (Academia de Studii Economice din Moldova, 2013-12-12)
    Această publicaţie este editată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul ...