DSpace Repository

Evoluţia pieţei de publicitate din Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Grigoraş, Maria
dc.date.accessioned 2019-01-21T11:50:21Z
dc.date.available 2019-01-21T11:50:21Z
dc.date.issued 2018-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/526
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (106), decembrie 2018 - P. 20-40. - Bibliogr.: p. 39 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Piaţa publicității autohtone este destul de fragmentată, dar cu un bogat potenţial de creştere rapidă. De aceea, ea a şi atras atenţia operatorilor proveniți prin intermediul acestei filiere. Totuşi, există nişte impedimente legislative, care retardează elaborarea strate- giilor de durată ale acestui domeniu. Realizarea acestui studiu a implicat folosirea unor metode calitative, analiza se- cundară a documentelor oficiale relevante. Analiza de tip desk-research (analiză non- exhaustivă) a cuprins: legislaţia din domeniul mass-media, statistici oficiale ce țin de mass- media, grila de programe pentru televiziuni, structura site-urilor/portalurilor. CZU: 659.13/.16:347.77(478). JEL: L81, L82, M31, M37, M38. ************************************************************************************************************************************* The domestic advertising market is fairly fragmented, but with a rapid growth potential. That is why it drew the attention of the operators in this branch. However, there are some legislative impediments that delay the development of long-term strategies for this sector. This study involved the use of qualitative methods, the secondary analysis of the rele-vant official documents. The desk-research analysis (non-exhaustive analysis) included: mass-media legislation, official media statis-tics, television grid, site/portal structure. CZU: 659.13/.16:347.77(478). JEL: L81, L82, M31, M37, M38. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (106)
dc.subject piaţa publicității autohtone en_US
dc.subject analiză SWOT en_US
dc.subject canal media en_US
dc.subject monitorizare en_US
dc.subject audit en_US
dc.title Evoluţia pieţei de publicitate din Republica Moldova en_US
dc.title.alternative Evolution of the Advertising Market in the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account