IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Repere ale evoluţiei industriei româneşti = Aspects of the Romanian Industry Developmen

Show simple item record

dc.contributor.author Anghelache, Constantin
dc.contributor.author Anghel, Mădălina-Gabriela
dc.contributor.author Badiu, Alexandru
dc.date.accessioned 2018-07-12T07:48:57Z
dc.date.available 2018-07-12T07:48:57Z
dc.date.issued 2018-06
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/504
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.2 (104), iunie 2018 - P. 62-80. - Bibliogr.: p. 80. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În acest articol, autorii au urmărit să analizezeun interval mai lung de timp, începând din1948 (când, în România, a avut loc procesul denaționalizare a întreprinderilor industriale, bancare,de asigurări, miniere și de transport) șipână în zilele noastre. În acest context, autoriiîncearcă să sugereze, prin studiul cifrelor, datelorși cadrului legislativ, pas cu pas, cum a evoluatși de ce industria românească se află, înprezent, la stadiul pe care îl are. Se fac referirila condițiile care au condus la procesul denaționalizare a industriei și a altor proprietăţiprivate din economia națională, ajungându-se laconcluzia că, în anul 1989, economia Românieiera complet etatizată, iar industria era dezvoltatădupă alte criterii decât cel al eficiențeieconomice. Astfel, unul dintre criterii era acelaal repartizării uniforme pe întreg teritoriul țăriia unor obiective industriale care să asigureutilizarea forței de muncă. JEL: H13, L16, P26. ************************************************************************************************************************************* In this article, the authors sought to analysea longer period, since 1948 (when the processof nationalization of industry, banking,insurance, mining and transportation) took placeuntil today. In this context, the authors try tosuggest through the study of the figures, the dataand the legislative framework, step by step, howit evolved and why the Romanian industry iscurrently at the stage it is. There are referencesto the conditions that led to the process of nationalizationof the industry and of other privateproperties in the national economy, concludingthat in 1989 the Romanian economy was fullystaged and the industry was developed accordingto other criteria than the economic efficiency.Thus, one of the criteria was the uniform distributionthroughout the country of industrialobjectives to ensure the use of labour force. JEL: H13, L16, P26. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (104)
dc.subject industrie en_US
dc.subject economie centralizată en_US
dc.subject domeniu en_US
dc.subject privatizare en_US
dc.subject asociere en_US
dc.title Repere ale evoluţiei industriei româneşti = Aspects of the Romanian Industry Developmen en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account