DSpace Repository

Asigurarea dezvoltării durabile a turismului naţional prin prisma practicilor internaţionale = Ensuring Sustainable Development of the National Tourism through International Practices

Show simple item record

dc.contributor.author Platon, Nicolae
dc.date.accessioned 2018-06-07T07:37:48Z
dc.date.available 2018-06-07T07:37:48Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/447
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 7-21. - Bibliogr.: p. 20 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Procesul de relansare a turismului și deconsacrare a acestuia, ca ramură economicosocialăprioritară în Republica Moldova, poate fiposibil numai în cazul în care factorii de deciziear avea o viziune clară și responsabilă față deaceastă ramură, stabilită prin obiective binestructurate și formulate, care se pot materializa,ulterior, prin programe naţionale de dezvoltare.În acest articol, autorul atrage atenția autoritățilorstatutului asupra problemelor ce persistăîn domeniul turismului şi accentuează necesitateadeclarării turismului ca ramură prioritară a economieinaționale, îndemnând, totodată, factorii dedecizie să ia în calcul experiența internațională îngestionarea acestui domeniu, asigurându-i, prinaceasta, o dezvoltare durabilă. JEL: M 1, M 16. CZU: 338.48(100+478) ************************************************************************************************************************************* The process of re-launching tourism andits consecration as an important socio-economicbranch in the Republic of Moldova can only bepossible if the decision-makers have a clear andresponsible vision regarding this branch, establishedthrough well-structured and formulatedobjectives, being later materialized in the formof development programs.In this article, the author draws the stateauthorities’ attention to the issues that persist inthe tourism industry and emphasizes the need todeclare tourism as a priority branch of thenational economy, while urging decision-makersto take into account the international experiencein managing this branch by ensuring its sustainabledevelopment. JEL: M1, M16. CZU: 338.48(100+478) en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject turism durabil en_US
dc.subject destinaţie turistică en_US
dc.subject master plan en_US
dc.subject întreprindere turistică transnațională en_US
dc.subject expansiune turistică en_US
dc.subject mediul ambiant en_US
dc.title Asigurarea dezvoltării durabile a turismului naţional prin prisma practicilor internaţionale = Ensuring Sustainable Development of the National Tourism through International Practices en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account