IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Impactul finanţării externe rambursabile asupra acumulărilor de TVA la bugetul de stat al Republicii Moldova = Impact of the External Reimbursable Finaning on VAT Receipts in the State Budget of the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Olari, Marcel
dc.date.accessioned 2018-04-10T06:48:46Z
dc.date.available 2018-04-10T06:48:46Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/443
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 112 - 119. - Bibliogr.: p. 119 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În condiţiile actuale, în care creşterea economică rapidă este o precondiţie importantă pentru îmbunătăţirea bunăstării populaţiei şi reducerea sărăciei, statul, fiind un actor important pe arena economică a Republicii Moldova, atrage surse externe de finanţare rambursabile pentru susţinerea bugetului şi realizarea unor proiecte investiţionale. Luând în considerare că aceste surse externe majorează soldul datoriei de stat, generează plata anumitor dobânzi, comisioane, afectează direct cheltuielile bugetului de stat, mi-am propus să cercetez efectul acestora asupra veniturilor bugetului de stat al Republicii Moldova, şi anume asupra acumulărilor de TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată), prin prisma livrărilor de servicii şi mărfuri aferente tranzacţiilor din sursele de finanţare externe rambursabile contractate. CZU: 339.72.053.1:336.226.322(478) JEL: H63, H20. ************************************************************************************************************************************* Under the current conditions, where rapid economic growth is an important prerequisite for improving the well-being of the population and reducing poverty, the state, being an important player on the economic arena of the Republic of Moldova, attracts external sources of reimbursable financing to support the budget and to carry out investment projects. Taking into account that these external sources increase the Central Government debt, generate the payment of certain interest, commissions, directly affect the expenditures of the state budget, I intended to investigate the impact of these reimbursable external sources on the one category of revenues of the state budget of the Republic of Moldova, (Value Added Tax receipts), in the light of the service and merchandise deliveries according to the transactions emerged from the contracted external reimbursable financing sources. CZU: 339.72.053.1:336.226.322(478) JEL: H63, H20. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject finanţare externă rambursabilă (EXTFIN) en_US
dc.subject Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA) en_US
dc.subject impact en_US
dc.title Impactul finanţării externe rambursabile asupra acumulărilor de TVA la bugetul de stat al Republicii Moldova = Impact of the External Reimbursable Finaning on VAT Receipts in the State Budget of the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account