IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Impactul factorului amplasării geografice asupra creșterii economice a țărilor Europei de Est după dizolvarea sistemului sovietic = Impact of the Geographic Location Factor on the Economic Growth of Post-Communist Countries in Eastern Europe

Show simple item record

dc.contributor.author Chirtoagă, Roman
dc.date.accessioned 2018-04-10T05:20:16Z
dc.date.available 2018-04-10T05:20:16Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/436
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 41 - 51. - Bibliogr.: p. 51 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Țările ex-comuniste din Europa de Est, în pofida startului de pe pozițiile inițiale cvasi-similare, în decursul perioadei post-sovietice, au demonstrat rezultate extrem de variate la capitolul nivelului de dezvoltare al economiilor și standardelor de viață ale populației. Natura și cauzele acestui fapt, din punct de vedere științific și practic, prezintă un interes major pentru Republica Moldova, totodată, fiind un subiect de dezbateri și controversă de opinii în mediul academic și de economiști practici. În cadrul articolului, a fost făcută o încercare de a evidenția impactul factorului amplasării geografice ca una din cauzele principale ale acestei diferențieri. Pentru a analiza rolul acestuia, comparativ cu alți factori importanți, au fost examinate evoluțiile economice ale țărilor regiunii pe parcursul perioadei post-sovietice. În urma cercetării, au fost trase anumite concluzii privind rolul major al amplasării teritorial-geografice caracterul evoluției economice a regiunii, care a influențat atât completitudinea reformării, cât și caracterul modelelor economice adoptate. CZU: 330.35(4-11) JEL: F43, F63. ************************************************************************************************************************************* After the fall of the Soviet system in Eastern Europe, ex-communist countries, in spite of quasiidentical initial conditions, have demonstrated extremely different results, in terms of economic growth and living standards of their populations. The identification of the causes of this divergence is a major concern to the Moldovan scholars and decision-makers, given the importance of the issue for the purposes of economic policies shaping. In this paper has been made an attempt to highlight the impact of the geographic location, as one of the most significant factors of the differentiation in the rates of economic growth. As a result of the research, based on the analysis of regional economic developments, conclusions were drawn regarding the major role of the geographic location factor in the developments of the economies of the region, which has influenced both the completeness of reforms and the configuration of the growth models adopted by individual states. CZU: 330.35(4-11) JEL: F43, F63. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject factori de creștere economică en_US
dc.subject impactul amplasării geografice en_US
dc.subject dezvoltare economică en_US
dc.subject Europa de Est en_US
dc.subject reforme economice en_US
dc.subject modeleb de creștere economică en_US
dc.title Impactul factorului amplasării geografice asupra creșterii economice a țărilor Europei de Est după dizolvarea sistemului sovietic = Impact of the Geographic Location Factor on the Economic Growth of Post-Communist Countries in Eastern Europe en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account