IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Oportunităţi de finanţare a entităţilor economice de băncile comerciale în condiţiile economiei digitale

Show simple item record

dc.contributor.author Frunză, Irina
dc.date.accessioned 2017-10-25T09:35:47Z
dc.date.available 2017-10-25T09:35:47Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/373
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.95-96) en_US
dc.description.abstract Noua economie sau economia digitală, rezultată din interacţiunea dintre calculatorul personal, telecomunicaţii, Internet şi electronică, se caracterizează printr-o serie de trăsături cu totul deosebite de economia tradiţională. Graţie digitalizării, fiecare poate obţine informaţii asupra evenimentelor în timp real şi fără intermediar. Pornind de la premisa că entităţile economice reprezintă una din sursele de creştere economică, atunci dezvoltarea şi extinderea lor este posibilă prin prisma dezvoltării elementelor structurale şi accesibilităţii resurselor financiare oferite de băncile comerciale prin diferite mijloace. Diminuarea consumului de resurse, mărirea spiritului novator şi întreprinzător, creşterea productivităţii muncii, a vitezei producerii şi schimbării fenomenelor şi proceselor economice, sporirea valorii adăugate, reprezintă doar câteva dintre efectele economice care au impus economia digitală ca formă superioară a economiei în general. JEL: G21, G21, E42 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject economie digitală en_US
dc.subject finanţare en_US
dc.subject bancă comercială en_US
dc.subject entitate economică en_US
dc.title Oportunităţi de finanţare a entităţilor economice de băncile comerciale în condiţiile economiei digitale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account