IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Digitalizarea şi competitivitatea – elemente importante în formarea unui mediu economic de susţinere a creării accelerate de valoare adăugată

Show simple item record

dc.contributor.author Hîncu, Nicolae
dc.contributor.author Alcaz, Tudor
dc.contributor.author Latu, Lazăr
dc.date.accessioned 2017-10-25T08:20:42Z
dc.date.available 2017-10-25T08:20:42Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/360
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.229-231) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject digitalizare en_US
dc.subject mediu economic en_US
dc.subject competitivitate en_US
dc.title Digitalizarea şi competitivitatea – elemente importante în formarea unui mediu economic de susţinere a creării accelerate de valoare adăugată en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account