IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Vizibilitatea informaţiei ştiinţifice în mediul digital

Show simple item record

dc.contributor.author Ghinculov, Silvia
dc.contributor.author Cheradi, Natalia
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:20:43Z
dc.date.available 2017-10-25T06:20:43Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/331
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.40-41) en_US
dc.description.abstract JEL: D83 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject infomaţie ştiinşifică en_US
dc.subject Acces Deschis en_US
dc.subject Open Access en_US
dc.title Vizibilitatea informaţiei ştiinţifice în mediul digital en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account