IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Economia digitală: trăsături şi principii de funcţionare

Show simple item record

dc.contributor.author Buhociu, Florin Marian
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:17:02Z
dc.date.available 2017-10-25T06:17:02Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/329
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.35-39) en_US
dc.description.abstract Economia digitala; efecte micro si macroeconomice: crearea unui nou model de afaceri (e-business, e-commerce, e-banking,etc.) prin intermediul Internetului care reduce semnificativ costurile, inclusiv a celor tranzactionale.Nevoile consumatorilor sunt pe primul plan in contextul în care Concurenţa şi Cooperarea reprezinăa două laturi inseparabile ale activitatilor economice. Globalizarea: consecintă a dezvoltarii noilor tipuri de afaceri care converg catre realizarea Societăţii Informaţionale, care integează şi obiectivele dezvoltării durabile. JEL: F63 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject economie digitală en_US
dc.subject Tehnologia Informatiei şi Comunicării en_US
dc.subject modele de afaceri en_US
dc.subject comerţ electronic en_US
dc.title Economia digitală: trăsături şi principii de funcţionare en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account