3.Materiale didactice

 

Recent Submissions

  • Lobanov, Natalia (ASEM, 2023)
    Notele de curs la disciplina „Sistemul comercial internațional‖ au menirea de a forma un sistem de competențe specifice, ce țin de cunoașterea aparatului conceptual specific sistemului comercial internațional; asimilarea ...