IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Marketingul produselor agroalimentare la confluenţa dintre cerinţele consumatorului modern şi dezvoltarea durabilă

Show simple item record

dc.contributor.author Grigoraş, Maria
dc.date.accessioned 2017-02-24T08:41:41Z
dc.date.available 2017-02-24T08:41:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/255
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXIV, nr.4 (98), decembrie, 2016 - P. 7-21. - Bibliogr.: p. 21 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Dezvoltarea intensivă înregistrată de pieţele globale, corelată cu cerinţele consumatorului modern, a dus la formarea unei noi abordări, mult mai complexe, referitoare la sectorul alimentar şi principalii săi determinanţi. Teoriile vechi de piaţă cu privire la mecanismul comercial au căzut în desuetudine. Consumatorul nu mai este unul neavizat, ci, din contra, unul foarte activ, ale cărui cerinţe trebuie luate în seamă de către producător şi incluse în schemele tehnologice de producere. Epoca „caveat emptor” se transformă în epoca „caveat vendor”. Astfel, provocarea, lansată de consumator către producător, este una simplistă, şi anume: asigurarea şi garantarea calităţii produselor. Însă, acest deziderat nu constituie un scop în sine, ci este parte a trinomului: mediul ambiant, mediul economic şi cel societal. Actualmente, produsul agroalimentar trebuie să garanteze nu doar siguranţa pentru consumatori, dar şi să aibă o amprentă ecologică cât mai redusă, să satisfacă aşteptările producătorului şi să contribuie la dezvoltarea social umană. Cercetarea dată şi-a propus să examineze directiva ce trebuie să fie susţinută de către producători şi vânzători în asigurarea calităţii produselor agroalimentare, prin punerea în practică a unor metode standardizate de producţie şi prin informarea corectă, completă şi comprehensibilă a consumatorilor. Identificându-se poziţia actuală a managementului calităţii alimentelor din sugestiile segmentului cercetat, se propune un design al „bunului agroalimentar”, perfect adaptabil la cerinţele consumatorului, la provocările mediului ambiant, la aşteptările producătorilor şi la dezvoltarea sustenabilă a societăţii. JEL: L15, L66, Q13, M11. CZU: 338.439.5:339.138 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;An. XXIV, nr.4 (98), decembrie 2016
dc.subject designul alimentului en_US
dc.subject siguranţă alimentară en_US
dc.subject managementul calităţii en_US
dc.subject dezvoltare durabilă en_US
dc.subject cetăţenie corporativă en_US
dc.subject comportamentul consumatorului modern en_US
dc.title Marketingul produselor agroalimentare la confluenţa dintre cerinţele consumatorului modern şi dezvoltarea durabilă en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account