IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Tratamentul contabil al veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale

Show simple item record

dc.contributor.author Nederiţa, Alexandru
dc.contributor.author Popovici, Angela
dc.date.accessioned 2016-10-26T10:46:28Z
dc.date.available 2016-10-26T10:46:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/208
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2015. № 4. - P. 61-71. - Bibliogr.: p. 71. - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Veniturile şi cheltuielile constituie elementecontabile principale ale oricărei organizaţii necomerciale(ONC). În cadrul contabilităţii acestor elemente,trebuie soluţionate multiple probleme privindstabilirea componenţei, recunoaşterea, evaluarea, utilizareaconturilor contabile şi prezentarea informaţiilorprivind veniturile şi cheltuielile în situaţiilefinanciare. În scopul soluţionării problemelor nominalizate, se recomandă: • concretizarea componenţei diferitelor categorii de venituri şi cheltuieli; • recunoaşterea şi evaluarea veniturilor şi cheltuielilor conform contabilităţii de angaja-mente, ţinând cont de specificul activităţii ONC-urilor; • elaborarea nomenclatorului subconturilor la conturile de venituri şi cheltuieli şi a schemelor de înregistrări contabile în funcţie de particularităţile activităţii ONC-urilor; • renunţarea la formularul tipizat al situaţiei de venituri şi cheltuieli şi acordarea fiecărei ONC a dreptului să stabilească de sine stătător structura situaţiei nominalizate în funcţie de necesităţile informaţionale ale utilizatorilor. JEL: M.41 en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (94) / 2015
dc.subject cheltuieli en_US
dc.subject venituri en_US
dc.subject organizaţie necomercială en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject recunoaştere en_US
dc.subject cont contabil en_US
dc.subject situaţii financiare en_US
dc.title Tratamentul contabil al veniturilor şi cheltuielilor organizaţiilor necomerciale en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account