IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

„Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană”, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău)

Show simple item record

dc.contributor.author Academia de Studii Economice a Moldovei
dc.contributor.author Catedra Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie
dc.date.accessioned 2016-02-15T07:45:57Z
dc.date.available 2016-02-15T07:45:57Z
dc.date.issued 2015-05-08
dc.identifier.isbn 978-9975-75-782-9
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/124
dc.description Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii: „Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană”, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău). Conferință științifică internațională „Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană”, Ed. I (8 mai 2015) / com. șt.: Dumitru Moldovan [et al.] ; coord., resp. de ed.: Elina Benea-Popuşoi. – Chișinău : ASEM, 2015. – 204 p. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 40 ex. ISBN 978-9975-75-782-9. en_US
dc.description.abstract Conferinţa constituie rezultatul activităţii Catedrei „Gândire Economică, Demografie, Geoeconomie”, catedră cu tradiţii şi, în acelaşi timp, relativ tânără în formatul actual. Credem că, pe parcurs, am afirmat statutul nostru de cea mai umanistă catedră de la ASEM, atât sub aspectul disciplinelor de bază predate – Istoria Gândirii Economice, Filozofie/Politologie, Demografie ş. a., cât şi sub aspectul abordărilor ştiinţifice şi didactice caracteristice profesorilor de la catedra noastră – abordări focalizate pe Om şi valoarea Fiinţei Umane. en_US
dc.publisher Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM en_US
dc.subject conferință en_US
dc.subject gândire economică en_US
dc.subject abordări clasice en_US
dc.subject abordări inovaționale en_US
dc.title „Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană”, conferință științifică internațională (2015 ; Chișinău) en_US
dc.title.alternative Conferință științifică internațională „Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană”, Ed. I (8 mai 2015) / com. șt.: Dumitru Moldovan [et al.] ; coord., resp. de ed.: Elina Benea-Popuşoi. – Chișinău : ASEM, 2015. – 204 p. en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account