IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge

Economica : Revistă ştiinţifico-didactică. 2021, nr.3 (117)

Show simple item record

dc.date.accessioned 2021-10-18T10:38:53Z
dc.date.available 2021-10-18T10:38:53Z
dc.date.issued 2021-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789.1/188
dc.description Economica : Revistă ştiinţifico-didactică = Scientific and didactic journal / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, 2021. - Vol. 29, Septembrie, nr.3 (117). ISSN 1810-9136. https://doi.org/10.53486/econ.2021.117. en_US
dc.description.abstract Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii Economice a Moldovei, conform Statutului său şi cerinţelor incluse în „Regulamentul de evaluare, clasificare şi monitorizare a revistelor ştiinţifice”, aprobat prin Hotărârea CSŞDT şi CNAA din 25 iunie 2015 şi modificat prin Decizia CC al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018. Revista apare în lumină atât pe suport de hârtie, cât şi on-line, fiind disponibilă cititorilor din Republica Moldova pe site- ul https://ase.md/, iar cercetătorii străini au Acces Deschis liber la următoarele baze de date şi cataloage internaţionale în care Revista a fost deja inclusă: Directory of Open Access Joumals (DOAJ); Open Academic Joumals Index (OAJI); Electronic Joumals Library; Global Impact Factor. Revista are cinci secţiuni: Business şi Administrare; Economie fundamentală şi aplicativă; Finanţe, Contabilitate şi Analiză financiară; Integrare europeană şi Politici sociale; Informatică, Statistică şi Cibernetică economică. ISSN: 1810-9136. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (117)
dc.subject economie en_US
dc.title Economica : Revistă ştiinţifico-didactică. 2021, nr.3 (117) en_US
dc.title.alternative Scientific and didactic journal en_US
dc.type Other en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account