Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Cheradi, Natalia; Țurcan, Nelly (, 2003)
  Studiile prezentate „Marketing şi biblioteca universitară” şi „Biblioteca universităţii şi studenţii: interacţiunea şi perfecţionarea serviciilor” sunt axate pe o concepţie de dezvoltare a bibliotecii universitare bazate ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2005)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind contabilizarea ...
 • Unknown author (ASEM, 2006)
  Întâlnirea bibliotecarilor din Moldova, România, Rusia a prilejuit dezbaterea celor mai importante aspecte ale modernizării transferului de informaţii şi contribuţia pe care o pot avea bibliotecile în constituirea Societăţii ...
 • Unknown author (ASEM, 2006)
  Această lucrare a fost gândită ca un omagiu adus personalităţii creatoare, omagiu închinat unei vieţi dedicate ştiinţei şi învăţământului, profesorului universitar Paul Bran. Paul Bran a adus o contribuţie aparte la ...
 • Unknown author (ASEM, 2006-09)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2006-12)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2007-03)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2007-06)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2007-09)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2007-12)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2008)
  Această biobibliografie a fost elaborată cu ocazia împlinirii a 45 de ani de activitate ştiinţifico-didactică a cunoscutului savant economist, profesor universitar, doctor habilitat în economie, membru corespondent al AŞM, ...
 • Lazari, Liliana (ASEM, 2008)
  Lucrarea de faţă reliefează acele aspectele contabile specifice activităţii de asigurare. Lucrarea este structurată în şapte capitole, în care s-a încercat să se surprindă elementele esenţiale şi specifice domeniului ...
 • Unknown author (ASEM, 2008-03)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2008-06)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2008-09)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2008-12)
  Revista ştiinţifico-didactică “Economica”, evaluată şi clasificată de CNAA din Republica Moldova în categoria „B”, este o publicaţie bilingvă (română şi engleză) cu apariţie trimestrială, editată de Academia de Studii ...
 • Unknown author (ASEM, 2009)
  Biobibliografia include lucrări ştiinţifice, cursuri universitare şi alte materiale ale profesorului Ion Madan, publicate în perioada anilor 1961- 2008. Fructuoasa activitate ştiinţifică, pedagogică şi publicistică a ...
 • Unknown author (ASEM, 2009)
  Scopul lucrării de a face cunoscută întreaga activitate ştiinţifică şi pedagogică a uneia dintre cele mai marcante personalităţi ştiinţifice şi pedagogice din Republica Moldova, profesor universitar, doctor habilitat în ...
 • Grigoroi, Lilia; Lazari, Liliana (Editura Cartier, 2009)
  Prezenta lucrare este elaborată în conformitate cu programa cursului “Bazele contabilităţii” şi îşi propune să contribuie la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor teoretice şi practice privind definirea, ...
 • Lungu, Rita; Lazari, Liliana (Cahul: US "B. P. Haşdeu", 2009)
  Lucrarea dată este elaborată în conformitate cu programa cursului „Contabilitatea în asigurări” şi îşi propune să contribuie la completarea cunoştinţelor studenţilor şi la formarea deprinderilor de soluţionare a aspectelor ...