IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Utilizarea metodelor indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale ca modalitate de conformare voluntară a persoanelor fizice

Show simple item record

dc.contributor.author Platon, Nicolae
dc.contributor.author Țurcanu, Igor
dc.date.accessioned 2020-01-16T04:52:49Z
dc.date.available 2020-01-16T04:52:49Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/5
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (110), decembrie 2019 - P. 7-18. - Bibliogr.: p. 18. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Educarea civismului fiscal la contribuabilinu trebuie propagată prin constrângeri permanente,dar prin educarea acestuia în spiritulconformării voluntare. Numai prin această metodăpot fi obținute anumite performanțe înadministrarea fiscală. Organizațiile internaționalede profil, precum: Fondul Monetar Internațional,Banca Mondială etc., recomandă, înpermanență, guvernelor țărilor aflate în curs dedezvoltare, că o bună administrare fiscală poatefi obținută numai printr-o politică bugetar-fiscalăechilibrată, prin civism fiscal și conformarevoluntară a contribuabililor.Prezentul articol vine cu anumite sugestiiși recomandări în vederea îmbunătățirii administrăriifiscale prin utilizarea conformării voluntare,în raport cu persoanele fizice, contribuabiliai impunerii fiscale. JEL: H 2 CZU: 336.225.621.1(478) ************************************************************************************************************************************* Educating the taxpayers’ civic responsibilityto comply with tax legislation should beinfiltrated not by permanent constraints, but byeducating them in the spirit of voluntary compliance.This is the only method that makes possiblethe achievent of certain performances intax administration. International profile organizations,such as: International Monetary Fund,World Bank, etc., constantly recommend to thedeveloping countries’ governments that good taxadministration can be achieved only through abalanced tax-budget policy, taxpayers’ civicresponsibility to comply with tax legislation andtaxpayers’ voluntary compliance.This article comes with certain suggestionsand recommendations for improving taxadministration by using voluntary compliance,in relation to individuals as taxpayers.. JEL: H 2 CZU: 336.225.621.1(478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (110)
dc.subject conformare voluntară en_US
dc.subject administrare fiscală en_US
dc.subject venituri en_US
dc.subject persoană fizică en_US
dc.subject contribuabili en_US
dc.subject impozite en_US
dc.subject metode indirecte de estimare en_US
dc.title Utilizarea metodelor indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale ca modalitate de conformare voluntară a persoanelor fizice en_US
dc.title.alternative Use of Indirect Methods of Estimating Tax Liabilities as a Way of Voluntary Compliance of Individuals en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account