IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Impactul Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public asupra contabilității instituțiilor publice din România

Show simple item record

dc.contributor.author Socoliuc, Marian
dc.date.accessioned 2020-02-10T14:50:30Z
dc.date.available 2020-02-10T14:50:30Z
dc.date.issued 2019-04
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/47
dc.description SOCOLIUC, Marian. Impactul Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public asupra contabilității instituțiilor publice din România. In: Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală = Accounting andaccounting education in the digital society: conf. șt. intern., ed. a 8-a, 4-5 apr. 2019. Chişinău: S.n., 2019, pp. 217-222. ISBN 978-9975-127-67-7. en_US
dc.description.abstract Obiectivul urmărit de acest articol are în vedere prezentarea impactului Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS) asupra contabilității instituțiillor publice reflectat prin îmbunătățirea calității și comparabilității informațiilor financiare raportate de entitățile din sectorul public din România şi din întreaga lume. Astfel se încearcă creionarea unor standarde internaționale care să răspundă nevoilor specifice ale sectorului public din statele membre, favorizând creșterea nivelului de transparență a informațiilor transmise și o mai bună informare a deciziilor de alocare a resurselor.Analizându-se impactul IPSAS asupra contabilității instituțiilor publice la nivel național se remarcă faptul că este necesară o contabilitate publică armonizată deoarece o mai bună comparabilitate a gestiunii veniturilor și cheltuielilor unui stat ar conduce la creșterea și la întărirea semnificativă a economiei oricărei țări. CZU: 006.3:657.31(498) ; JEL: J 41. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject armonizare en_US
dc.subject sistem public de contabilitate en_US
dc.subject covergență en_US
dc.subject cadru contabil en_US
dc.title Impactul Standardelor Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public asupra contabilității instituțiilor publice din România en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account