IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme

Show simple item record

dc.contributor.author Lobanov, Natalia
dc.date.accessioned 2020-02-27T08:21:20Z
dc.date.available 2020-02-27T08:21:20Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/238
dc.description LOBANOV, Natalia. Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme. In: Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii [online]: conf. şt. intern., ed. a 21-a: Lucrări ştiinţifice., 27-28 sept., 2019. – Chişinău: ASEM, 2019, pp. 389-395. ISBN 978-9975-75-968-7. en_US
dc.description.abstract Scopul cercetării constă în evidenţierea particularităţilor procesului şi a formelor de cooperare economică contemporană. Metode de cercetare: analiza, sinteza, abordarea comparativă. Se constată, că interacţiunile internaţionale dintre entităţile economice din cadrul economiei mondiale bazate pe o utilizare mai activă şi eficientă a diviziunii mondiale a muncii, în contextul globalizării, depăşesc cadrul tranzacţiilor de comerţ exterior. Pe măsură ce se dezvoltă, cooperarea internaţională în domeniul producţiei include diverse forme de activitate în domeniile de fabricare, desfacere, servicii tehnice, tehnologie, cercetare-dezvoltare etc. Complexitatea devine cea mai importantă caracteristică a cooperării internaţionale în producţie. JEL: F 02, F 23. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject coproducţie en_US
dc.subject subproducţie en_US
dc.subject intreprindere mixtă en_US
dc.subject consorţiu en_US
dc.subject alianţă strategică en_US
dc.title Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account