IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Modele şi algoritmi de elaborare a deciziilor în situaţii de incertitudine

Show simple item record

dc.contributor.author Golban, Lilian
dc.contributor.author Godonoagă, Anatol
dc.date.accessioned 2020-01-16T06:38:30Z
dc.date.available 2020-01-16T06:38:30Z
dc.date.issued 2019-12
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/16
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (110), decembrie 2019 - P. 139 -155. - Bibliogr.: p. 155. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În acest studiu, sunt descrise trei modeledecizionale pentru situațiile incerte, în caredecidentul dispune de o infinitate de alternative,activitatea se determină de factori necontrolabili,iar numărul de stări ale naturii este consideratfinit. Modelele matematice propuse posedă anumitegrade de complexitate, reflectând, totodată,adecvat, aspectele decizionale în condiții deinformare incompletă, nedeterministă etc. Concomitent,acestea constituie o viziune actualăpentru extinderea posibilităților clasice ale algoritmilorde optimizare a diferitelor procese economicede producție, de tip piață liberă saumonopoliste și transport (distribuție), pentrucazurile cu decizii continue în jocul cu natura. Dealtfel, se admite că comportamentul consumatoruluieste unul incert, iar cererea nu poate fideterminată a priori, cunoscând doar varianteleposibile de realizare a acesteia. JEL: C02, C61. CZU: 005.311.6 ************************************************************************************************************************************* This study describes three decision makingmodels for uncertain situations, when the decisionmaker has infinity of alternatives, the activityis determined by uncontrollable factors, and thenumber of states of nature is considered finite.The proposed mathematical models have certaindegrees of complexity, while, also, adequatelyreflecting the decision-making aspects underinsufficient, non-deterministic information conditions,etc. At the same time, they represent acurrent vision for extending the classical possibilitiesof the optimization algorithms of differenteconomic processes of production, of free marketor monopolistic type, and transport (distribution),for the cases with continuous decisions in thegame with nature. Moreover, it is admitted thatthe consumer’s behaviour is uncertain, and thedemand cannot be determined a priori, knowingonly the possible variants of its realization. JEL: C02, C61. CZU: 005.311.6 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (110)
dc.subject incertitudine en_US
dc.subject decizii en_US
dc.subject criteriul Wald en_US
dc.subject criteriul Savage en_US
dc.subject gradient generalizat en_US
dc.subject algoritmi numerici en_US
dc.title Modele şi algoritmi de elaborare a deciziilor în situaţii de incertitudine en_US
dc.title.alternative Decision Making Models and Algorithms in Situations of Uncertainty en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account