IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Metodologie de optimizare a costurilor de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice

Show simple item record

dc.contributor.author Varaniţa, Grigore
dc.contributor.author Costaș, Ilie
dc.contributor.author Godonoagă, Anatol
dc.date.accessioned 2020-02-24T09:19:20Z
dc.date.available 2020-02-24T09:19:20Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.isbn 978-9975-75-968-7
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/148
dc.description VARANIŢA, Grigore, COSTAŞ, Ilie, GODONOAGĂ, Anatol. Metodologie de optimizare a costurilor de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice. In: Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii [online]: conf. șt. intern., ed. a 21-a: Lucrări ştiinţifice, 27-28 sept., 2019. Chişinău: ASEM, 2019, pp. 614-618. ISBN 978-9975-75-968-7. en_US
dc.description.abstract În comunicarea dată este prezentată o metodologie de eficientizare a cheltuielilor ce ţin de dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii electronice. Această metodologie, elaborată de autori, este bazată pe un proces de optimizare din trei etape: 1) împărţirea întreg teritoriului Republicii Moldova în zone geografice, fiecare dintre care are condiţii şi factori de influenţă specifici şi similari din punct de vedere al necesităţilor informaţionale, al cerinţelor faţă de criteriile de calitate al serviciilor de comunicaţii electronice, şi al celorlalţi factori de influenţă importanţi; 2) evaluarea şi optimizarea costurilor necesare pentru dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice în fiecare zonă geografică aparte; 3) evaluarea costurilor necesare pentru dezvoltarea întregii infrastructuri de comunicaţii electronice în ţară. Pentru ambele niveluri teritoriale (zonă geografică, întreg teritoriul ţării) sunt elaborate modele matematice şi formulate propuneri concrete de optimizare a cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii. JEL: C3, C8. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.subject eficientizare a cheltuielilor en_US
dc.subject reţele de telecomunicaţii electronice en_US
dc.subject metodologie de optimizare en_US
dc.subject criterii de calitate en_US
dc.subject infrastructură de comunicaţii electronice en_US
dc.title Metodologie de optimizare a costurilor de dezvoltare a reţelelor de comunicaţii electronice en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account