IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Ancheta statistică ”unica” – sursă pentru cercetarea statistică privind activitatea de cercetare- dezvoltare a IMM-urilor

Show simple item record

dc.contributor.author Popa, Valentin
dc.date.accessioned 2009-10-05T03:05:34Z
dc.date.available 2009-10-05T03:05:34Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/569
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 135-143. - Bibliogr.: p. 143 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract ANCHETA STATISTICĂ ”UNICA” – sepoate defini ca un cumul de lucrări statistice adunatesub o singură umbrelă denumită UNICA, deaici și denumirea pentru ”unica”, cercetare ceasimilează următoarele lucrări: IND TS – Indicatoristatistici pe termen scurt în industrie; CON TS –Indicatori statistici pe termen scurt în construcții;SERV TS – Indicatori statistici pe termen scurt înservicii; S1/INV – Indicatori statistici pe termenscurt din celelalte activități. Prin fiecare chestionar,se urmărește cifra de afaceri din industrie, comerț șiservicii, comenzile noi din industrie și construcții,producția fizică industrială, valoarea lucrărilor deconstrucții, numărul de salariați, câștigurile salarialeși valoarea investițiilor realizate. Pentru scopuldorit, în articolul de față, ne-am propus săprezentăm datele prelucrate, anonimizate, agregatedin microdate în date sintetice și metode, ancheta„IND TS – Indicatori statistici pe termen scurt înindustrie”, fiind definitorie pentru perioada aleasăatât pentru IMM-urile cu sistem de inovare, dezvoltare,cât și pentru cele care au un sistem tradițional. JEL: C19, O30, E24. CZU: 339.0.01:330.11. ************************************************************************************************************************************* STATISTICAL SURVEY “UNICA” can bedefined as a cumulative statistical work gatheredunder a single umbrella called UNICA, hence thename for “unique” research that assimilates thefollowing works: IND TS – Short-term statisticalindicators in industry; CON TS – Indicates shorttermstatistics in construction; SERV TS – Indicatesshort-term statistics in services; S1/INV –Indicates short-term statistics from other activities.Each questionnaire tracks the turnover of industry,commerce and services, new orders in industryand construction, industrial physical production,value of construction works, number of employees,earnings and value of investments made.For thepurpose desired in the present article, I havechosen to present the data processed, anonymised,aggregated from micro-data into synthetic dataand metadata, the investigation “IND TS – Indicatorsfor short-term statistics in industry” beingdefined for the period chosen for both SMEs withsystem for innovation, development and for thosewho have a traditional system. JEL: C19, O30, E24. CZU: 339.0.01:330.11 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject : întreprinderi mici și mijlocii (IMM) en_US
dc.subject cercetare-dezvoltare en_US
dc.subject inovare en_US
dc.subject indicatori en_US
dc.subject dinamică reală en_US
dc.subject cifră de afaceri en_US
dc.subject efectiv salariați en_US
dc.subject investiții en_US
dc.title Ancheta statistică ”unica” – sursă pentru cercetarea statistică privind activitatea de cercetare- dezvoltare a IMM-urilor en_US
dc.title.alternative “Unica” Statistical Investigation – Source for Statistical Research on Research and Develop- ment Activity of SME`s en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account