IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Noi configuraţii ale industriei bancare în contextul dezvoltării fintech

Show simple item record

dc.contributor.author Gorobeț, Ilinca
dc.date.accessioned 2009-10-05T02:43:07Z
dc.date.available 2009-10-05T02:43:07Z
dc.date.issued 2019-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/566
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 3 (109), septembrie 2019 - P. 98-105. - Bibliogr.: p. 105 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract La etapa actuală, odată cu dezvoltarea şiintroducerea, pe scară largă, a Fintech-ului, edificil de anticipat care va fi configuraţia industrieibancare pe un orizont de timp nu preaîndepărtat. Astfel, apare imperios necesitateacercetării industriei bancare, ce este în continuădinamică şi dependentă de trei coordonate: tehnologiileIT, reglementările şi economia colaborativăsau partajată. Drept pilon pentru cercetarevor servi vulnerabilităţile industriei bancareactuale şi necesitatea adaptării ei laeconomia în continuă schimbare. În procesulcercetării, vor fi analizate câteva scenarii, conformcărora ar fi posibilă evoluţia industrieibancare în următorii ani. JEL: G15, G18, G21. CZU: 337.717:004.738.5. ************************************************************************************************************************************* At the current stage, with the developmentand introduction of Fintech on scale, it is difficultto predict the configuration of the bankingindustry over a not too distant time horizon. Thus,it is imperative the research of the bankingindustry, which is continuously dynamic anddependent on three coordinates: IT technologies,regulations and the collaborative or haredeconomy. Thus, as a pillar of research will servethe vulnerabilities of today's banking industry andthe need to dapt to the ever-changing economy.Analysis, induction and deduction will be used asresearch methods. As a result of the research, weanalyse some scenarios based on which we couldassess the banking industry in the coming years. JEL: G15, G18, G21. CZU: 337.717:004.738.5. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (109)
dc.subject industrie bancară en_US
dc.subject companii Fintech en_US
dc.subject instituţii de depozitare en_US
dc.subject microfinanţare şi ipotecare en_US
dc.subject inovare en_US
dc.title Noi configuraţii ale industriei bancare în contextul dezvoltării fintech en_US
dc.title.alternative New Banking Industry Configurations in the Context of Fintech Development en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account