IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Modele de evaluare a costurilor rețelelor de telecomunicaţii prin fir şi fără fir

Show simple item record

dc.contributor.author Varaniţa, Grigore
dc.contributor.author Godonoaga, Anatol
dc.contributor.author Costaș, Ilie
dc.date.accessioned 2009-08-31T21:35:20Z
dc.date.available 2009-08-31T21:35:20Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/554
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 2 (108), iunie 2019 - P. 103-117. - Bibliogr.: p. 117 - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În prezenta lucrare, se propun modelematematice discrete pentru evaluarea costurilorreţelelor de telecomunicaţii cu fir şi fără fir.Aceste modele vizează facilitarea identificăriicostului optim al reţelelor de telecomunicaţii şisugerează anumite scenarii admisibile, dintretoate acestea, selectând varianta preferată. Utilizândanumiţi algoritmi combinatorii sau euristici,modelele identifică reţele cu cost optimal, respectând,concomitent, cerinţele calităţii de emisiea informației pentru fiecare zonă cu criteriilerespective de calitate. Pentru cazul general deextindere şi optimizare a costurilor reţelelor peîntreg teritoriul ţării, sunt formulate următoarelerecomandări: în dependenţă de criteriile decalitate, diferite pentru fiecare zonă conexă, seconcretizează modelele de evaluare a costurilordescrise. Astfel, metodologia examinată ar permitesoluţionarea problemelor de optimizare acosturilor respectând cerințele în raport cu criteriilede calitate pe întregul teritoriu al ţării. JEL: C6. CZU: 654:[657.474.57:330.42](478) ************************************************************************************************************************************* The discrete mathematical models, describedin the article, are oriented for wireline andwireless telecommunications networks costs evaluation.The models are aimed to facilitate theidentification of the optimal cost and can helpimplement certain admissible scenarios. Whileusing some combinational or heuristic algorithms,the models facilitate the identification ofthe optimal networks cost, concomitantly observingthe requirements for ensuring the quality ofthe information emission for each area. The followingrecommendations are formulated for thegeneral case of extending and optimizing thecosts throughout the country: depending on thequality criteria, different for each related area,the models for assessing the costs are described.Thus, the examined methodology would allow theresolution of cost optimization problems incompliance with the requirements in relation toquality criteria throughout the country. JEL: C6. CZU: 654:[657.474.57:330.42](478) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.2 (108)
dc.subject reţea de telecomunicaţii prin fir şi fără fir en_US
dc.subject model matematic discretcombinatorial en_US
dc.subject evaluarea costului en_US
dc.subject optimizarea en_US
dc.subject modularea en_US
dc.title Modele de evaluare a costurilor rețelelor de telecomunicaţii prin fir şi fără fir en_US
dc.title.alternative Models of Wireline and Wireless Telecommunications Network Costs Evaluation en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account