IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Precondiţii de perfectare a procesului de internaţionalizare a învățământului superior al Republicii Moldova în contextul integrării europene

Show simple item record

dc.contributor.author Trifonova, Larisa
dc.date.accessioned 2019-05-28T12:40:42Z
dc.date.available 2019-05-28T12:40:42Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/546
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 1 (107), martie 2019 - P. 116-131. - Bibliogr.: p.131. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În acest articol, se analizează principalele precondiții și direcții de perfectare a procesului de internaționalizare a învățământului superior în Republica Moldova, ca una dintre forțele motrice, care stimulează integrarea europeană. Rezultatele cercetărilor originale confirmă existența anumitor condiții pentru dezvoltarea eficientă a procesului de internaționalizare a serviciilor de învățământ superior. Pentru dezvoltarea unui mecanism de înaltă calitate de internaționalizare a serviciilor educaționale în Republica Moldova, se propun următoarele soluții: dezvoltarea potențialului educațional în domeniul turismului, înființarea unor centre de selecție studențești străine în universitățile moldovenești, crearea condițiilor de învățământ la distanță și servicii educaționale de franciză etc. Îmbunătățirea calității învățământului superior în universitățile din Moldova, în cadrul procesului de internaționalizare, va permite sistemului de învățământ superior să simplifice tranziția la valorile europene comune. Republica Moldova posedă precondițiile necesare pentru dezvoltarea intenționată și logică a valorilor educaționale, pentru internaționalizarea sistemului de învățământ superior, păstrând, în același timp, identitatea națională și trăsăturile pozitive ale învățământului superior din Republica Moldova. CZU: 378(478):061.1 EU. JEL: I21, J25. ************************************************************************************************************************************* The article analyses the main prerequisites and directions for improving the process of internationalization of higher education in the Republic of Moldova, as one of the driving forces and factors promoting European integration. The results of original research confirm the existence of certain conditions for the effective development of the process of internationallization of higher education services. In order to develop a high-quality mechanism for the internationalization of educational services in the Republic of Moldova, the following solutions are proposed: development of tourism educational potential, establishment of foreign student selection centres in Moldovan universities, creating conditions for distance education and franchising of educational services, etc. Improving higher education in Moldovan universities in the process of internationalization will allow the higher education system to simplify the transition to common European values. The Republic of Moldova has the prerequisites for the conscious and logical development of educational values, the internationalization of the higher education system while preserving national identity and the positive features of higher education in the Republic of Moldova. CZU: 378(478):061.1 EU. JEL: I21, J25. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (107)
dc.subject proces de internaționalizare en_US
dc.subject învățământ superior en_US
dc.subject precondiții pentru perfecționarea procesului internaționalizării en_US
dc.subject servicii educaționale en_US
dc.title Precondiţii de perfectare a procesului de internaţionalizare a învățământului superior al Republicii Moldova în contextul integrării europene en_US
dc.title.alternative Preconditions to Improve the Process of Internationalization of Higher Education of the Republic of Moldova in the Context of European Integration en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account