IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale

Show simple item record

dc.contributor.author Belobrov, Angela
dc.contributor.author Gîrdea, Dumitru
dc.date.accessioned 2019-05-28T12:36:01Z
dc.date.available 2019-05-28T12:36:01Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/545
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 1 (107), martie 2019 - P. 107-115. - Bibliogr.: p.115. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Scopul articolului constă în examinarea subiectului privind acordarea ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale și modul în care procesul de acordare a acestor măsuri de sprijin poate fi îmbunătățit respectând principiul de utilizare rațională și eficientă a resurselor statului.Dat fiind faptul că bugetul public național este constituit, în mod semnificativ, din resursele financiare colectate prin impozite și taxe, orice ajutor de stat, sub formă de facilitate fiscală, urmează a fi acordat, într-un mod estimat, controlat, monitorizat și evaluat. Perfecționarea procesului de acordare a ajutorului de stat urmează să fie efectuată ca urmare a unor analize economice, fiind justificat în vederea depășirii unui eșec de piață, în mod proporțional cu problema și cu măsuri compensatorii din partea întreprinderilor orientate spre atingerea indicatorilor de performanță, însă, neapărat, într-un mod prudent, astfel, evitându-se denaturarea concurenței efective. CZU: 336.564.2(478) JEL: G18, G38. ************************************************************************************************************************************* The purpose of the article is to examine the issue of granting state aid in the form of tax incentives and how the process of granting these support measures can be improved by respec-ting the rational and efficient use of state resources. Given that the national public budget is made up significantly from the financial resources collected through taxes and duties, any state aid in the form of a tax break is to be granted in an estimated, controlled, monitored and evaluated manner. Improving the process of granting state aid must be carried out as a result of some economic analysis, being justified in order to overcome a market failure proportionally to the problem and offsetting from enterprises aimed at achieving the performance indicators. CZU: 336.564.2(478) JEL: G18, G38. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (107)
dc.subject facilități fiscale en_US
dc.subject ajutor de stat en_US
dc.subject armonizare en_US
dc.subject control en_US
dc.subject eficiență en_US
dc.title Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale en_US
dc.title.alternative Improving the Granting Process of Fiscal State aid in the Form of Fiscal Facilities en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account