IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Sistemul de compensații și beneficii – element important în atragerea și menținerea angajaților în cadrul organizației

Show simple item record

dc.contributor.author Dron, Aliona
dc.date.accessioned 2019-05-28T12:28:03Z
dc.date.available 2019-05-28T12:28:03Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/544
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 1 (107), martie 2019 - P. 94-106. - Bibliogr.: p.106. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract În condițiile economiei contemporane, bazate pe cunoaștere, rolul resurselor umane în cadrul organizațiilor a devenit unul iminent, fiind implicate direct în succesul și performanțele acestora. Deși, în continuare, primordial în motivarea angajaților rămâne aspectul financiar, acesta nu mai este singurul mod de a recompensa munca depusă și eforturile susținute. Modelele și structurile anterioare trebuie regândite pentru a face față realităţilor economice și sociale actuale. Politica recompensării trebuie să conțină aceleași direcții cu strategia globală a organizației, generând, în același timp, performanță la nivelul angajatului și eficiență la nivelul companiei. Prin urmare, elaborarea și adoptarea unei strategii de compensații și beneficii eficiente și adecvate, corelate cu strategia companiei, menite să atragă și să loializeze angajații, ar trebui să devină o prioritate pentru managerii companiilor autohtone. Pentru a fi eficientă, însă, este necesar să se țină cont de echitate, competitivitate pe piață, facilitate de comunicare și înțelegere de către angajați, evidențiind, de asemenea, posibilitățile de dezvoltare profesională. CZU: [331.2+331.34](478). JEL: J8, J32. ************************************************************************************************************************************* Under the conditions of today’s knowledge based economy, the role of human resources within organizations has become imminent, being directly involved in their success and performance. Although the financial aspect is the most important in employee motivation, it is no longer the only way to reward the work done and sustained efforts. Previous models and structures need to be rethought to deal with current economic and social realities. The reward policy should contain the same directions as the organization’s overall strategy, while generating employee performance and efficiency at the company level. Therefore, developing and adopting an effective and appropriate compensation and benefits strategy, correlated with the company’s strategy to attract and make the employees more loyal, should become a priority for local company managers. To be effective, however, it is necessary to take into account fairness, market competitiveness, communication and understanding by the employees, highlighting the possibilities of professional development. CZU: [331.2+331.34](478). JEL: J8, J32. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (107)
dc.subject sistem de compensații și beneficii en_US
dc.subject sistem de recompense en_US
dc.subject salariu en_US
dc.subject garanții en_US
dc.subject tichete de masă en_US
dc.title Sistemul de compensații și beneficii – element important în atragerea și menținerea angajaților în cadrul organizației en_US
dc.title.alternative Compensation and Benefit System – an Important Element in Attracting and Retaining Employees within the Organization en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account