Show simple item record

dc.contributor.author Galanton, Natalia
dc.date.accessioned 2019-05-28T12:17:58Z
dc.date.available 2019-05-28T12:17:58Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/543
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 1 (107), martie 2019 - P. 83-93. - Bibliogr.: p. 93. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Complexitatea mediului de afaceri, datorită procesului de globalizare, poate fi caracterizată prin liberalizarea şi internaţionalizarea fluxurilor umane, materiale și financiare, ceea ce duce la inovaţii rapide, produse și pieţe diversificate, oportunităţi noi, dar, în același timp, la riscuri multiplicate. Noțiunea de risc nu este una nouă în lumea afacerilor, dar mai puțin întâlnită în cercetările savanților raportate la lanțul de aprovizionare. Identificarea elementelor de risc pe întreg lanțul de aprovizionare devine din ce în ce mai importantă. Schimbările la o singură verigă din lanțul de aprovizionare poate avea un efect în lanț în amonte și în aval. În acest articol, este examinată noțiunea de risc, precum și latura negativă și pozitivă a acesteia, prin încorporarea celor două componente – amenințări & oportunități. Sunt studiate tipurile de riscuri în lanțul de aprovizionare și factorii de influență ce stau la baza acestora. CZU: 005.334:658.711. JEL: L23, M11, M31. ************************************************************************************************************************************* The complexity of the business environment due to globalization can be characterized by liberalization and internationalization of human, material and financial resources flows, leading to rapid innovation, diversified products and markets, new opportunities, but at the same time, to multiplied risks. The notion of risk is not a new one in the business world, but less common in the scientists’ research on the supply chain. Identifying risk items across the supply chain is becoming more and more important. Changes to a single link in the supply chain can have an upstream and downstream effect. This article examines the notion of risk as well as its negative and positive side by incorporating the two components – threats & opportunities. The types of risks in the supply chain and the factors that influence them are studied. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (107)
dc.subject riscurile în lanțul de aprovizionare en_US
dc.subject supply chain management en_US
dc.subject managementul riscului en_US
dc.subject elemente de risc en_US
dc.subject lanțul de aprovizionare en_US
dc.title Riscurile lanțului de aprovizionare en_US
dc.title.alternative Supply Chain Risks en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account