IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Tendințele fenomenelor demografice în Republica Moldova și problemele aferente pieței muncii în mediul rural

Show simple item record

dc.contributor.author Caradja, Alina
dc.date.accessioned 2019-05-28T12:08:01Z
dc.date.available 2019-05-28T12:08:01Z
dc.date.issued 2019-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/542
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 1 (107), martie 2019 - P. 71-82. - Bibliogr.: p. 81-82. - Categoria B, ISSN 1810-9136. en_US
dc.description.abstract Scopul prezentei investigații constă în analiza evoluţiei fenomenelor demografice în Republica Moldova și în determinarea rolului acestora asupra potențialului uman al agriculturii, în calitate de ramură de bază în mediul rural. În urma investigației, au fost identificate o serie de probleme aferente pieței muncii în mediul rural, cu impact major asupra sectorului agricol. A fost efectuată analiza potenţialului uman al agriculturii, fiind constatată tendința descendentă a indicatorilor vizați. În concluzie, s-a menționat necesitatea acordării unei deosebite atenții asupra problemelor demografice și implementarea unor noi abordări şi mecanisme orientate spre sporirea cantitativă și calitativă a potențialului uman din mediul rural și, implicit, factorului uman în dezvoltarea producției agricole. CZU: 331.522.4:314.8(478-22). JEL: J11, J21. ************************************************************************************************************************************* The purpose of the present investigation is to analyse the evolution of demographic phenomenon in the Republic of Moldova and to determine their role on the human potential of agriculture as a basic branch in rural area. As a result of the investigation there were identified a series of labour market issues in rural area with a major impact on the agricultural sector. An analysis of the human potential of agriculture was made, being found the downward trend of the target indicators. In conclusion, it was mentioned the necessity to pay a special attention to demographic issues and to implement new approaches and mechanisms aimed to increase the quantity and quality of the human potential of the rural environment and, implicitly, the human factor of agricultural production. Cuvinte-cheie: fenomene demografice, Republica Moldova, piața muncii, mediul rural, agricultură, resurse umane, potențial uman. CZU: 331.522.4:314.8(478-22). JEL: J11, J21. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;
dc.relation.ispartofseries ;nr.1 (107)
dc.subject fenomene demografice en_US
dc.subject Republica Moldova en_US
dc.subject piața muncii en_US
dc.subject mediul rural en_US
dc.subject agricultură en_US
dc.subject resurse umane en_US
dc.subject potențial uman en_US
dc.title Tendințele fenomenelor demografice în Republica Moldova și problemele aferente pieței muncii în mediul rural en_US
dc.title.alternative Trends of Demographic Phenomena in the Republic of Moldova and the Issues of the Labour Market in the Rural Area en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account