IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Rolul cercetării știinţifice în dezvoltarea economică = The Role of Scientific Research in Economic Development

Show simple item record

dc.contributor.author Anghelache, Constantin
dc.contributor.author Pârţachi, Ion
dc.contributor.author Anghel, Mădălina-Gabriela
dc.contributor.author Avram, Doina
dc.contributor.author Burea, Doina
dc.date.accessioned 2018-10-31T11:52:02Z
dc.date.available 2018-10-31T11:52:02Z
dc.date.issued 2018-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/524
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (105), septembrie 2018 - P. 122-141. - Bibliogr.: p. 141 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În acest articol, pe baza studiului efectuat, autorii analizează corelația, care există între cercetare, inovare și dezvoltare. Cercetarea, în domeniul economic, este apanajul Academiei Române, care, din cele mai vechi timpuri și până în prezent, s-a ocupat de cercetare, sub cele mai diverse forme, a nivelului tehnologic al țării. În ceea ce privește cercetarea economică, rezultă foarte clar că, în acest domeniu, multe personalități și-au pus amprenta pe studiul și cercetarea relațiilor economice, pe dezvoltarea modelelor economice, a gândirii și au cutezat să publice lucrări de anvergură, care și-au găsit loc în biblioteci și în bazele de cercetare ale cercetătorilor de mai târziu. Învățământul românesc este ancorat pe studiu, cercetare și învățare, care constituie un proces continuu în cadrul sistemului economic românesc. Raportat la contextul internațional, rezultă că cercetătorii români au avut și au, în continuare, o prezență activă, fiind membri ai diferitelor instituții de cercetare-dezvoltare, precum și în ceea ce privește dezvoltarea actuală, dar, mai ales, de perspectivă a cercetării științifice în domeniul economic. JEL: O30, I25. CZU 330.1:001.89(498) ************************************************************************************************************************************* In this article, the authors analyse, based on the study, the correlation between research, innovation and development. Research in the field of economics is the aptitude of the Romanian Academy, which, from ancient times until now, has dealt with research under the most diverse forms of the technological level of the country. As far as economic research is concerned, it is very clear that in this field, many personalities have put their mark on the study and research of economic relations, the development of economic models, thinking and dare to publish large-scale works that have found place in libraries and research base of later researchers. The Romanian education is anchored in the study, research and learning that is a continuous process within the Romanian economic system. With regard to the international context, it emerges that Romanian researchers have had and still have an active presence, being members of various R & D institutions, as well as in the current development but especially the perspective of the scientific research in the field economic. JEL: O30, I25. CZU 330.1:001.89(498) en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (105)
dc.subject cercetare en_US
dc.subject inovare en_US
dc.subject program de cercetare en_US
dc.subject învâțământ superior en_US
dc.subject centru de cercetare en_US
dc.title Rolul cercetării știinţifice în dezvoltarea economică = The Role of Scientific Research in Economic Development en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account