IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Economie comportamentală în sistemul sanitar = Behavioural Economics in the Healthcare System

Show simple item record

dc.contributor.author Ghiţulescu, Virgiliu
dc.contributor.author Stancu, Stelian
dc.contributor.author Pârțachi, Ion
dc.contributor.author Petrică, Andreea-Cristina
dc.contributor.author Tindeche, Alexandru
dc.contributor.author Liţă, Iulian
dc.contributor.author Wang, Xin
dc.date.accessioned 2018-06-07T08:29:59Z
dc.date.available 2018-06-07T08:29:59Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/453
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 93-110. - Bibliogr.: p. 109 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În această lucrare, este pusă în discuţieterminologia utilizată în noul domeniu, numit„economie comportamentală” și câţiva dintreadepţii săi. Economia comportamentală, în modalitateade plată primară, utilizată pentru furnizoriide asistență medicală spitalicească, numităDRG, este discutată în trei subsecțiuni aleacestei cercetări, cu câteva reprezentări în domeniu.În multe situații, economia comportamentalădevine psihologie economică. Unii dintrefactorii psihologici, care au impact asupra agențiloreconomici din sistemul de sănătate, suntstabiliți și indicatorii principali de performanțăai cunoașterii oricărui spital sunt identificați șicalculați în prezenta lucrare, pentru a oferi oimagine de ansamblu în domeniu. Aceştia au fostsupuşi atenţiei, prin analiza statistică matematicăprivind determinarea intervalului de încredere aduratei medii de spitalizare a unui compartimentcu profil chirurgical. O serie de concluzii au fosttrase la sfârșitul acestui studiu, lăsând sesiuneadeschisă pentru o viitoare cercetare. JEL: I100, I120, I180. CZU: 614.253:330.16 ************************************************************************************************************************************ The terminology used in the newly emergingfield called “behavioural economics” and some ofits contributors are discussed in this paper. Behaviouraleconomics, in the primal used way ofpayment for the hospital care providers calledDRGs, is discussed along three subsections of thisresearch with some representations in the domain.In many situations, behavioural economics becomeseconomic psychology. Some of the psychologicalfactors that impact over the economic agentsin the health system are established and the keyperformance indicators of knowledge of anyhospital are identified and calculated in this paperto provide an overview in this area. They weresubject to statistical mathematical analysis todetermine the confidence interval for the averagelength of stay of a surgical profile department. Aseries of conclusions were made at the end of thisstudy leaving the session open for the future survey. JEL: I100, I120, I180. CZU: 614.253:330.16 en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject grupe înrudite de diagnostic – DRG en_US
dc.subject indicele de complexitate al cazurilor – ICM en_US
dc.subject Categorii Majore de Diagnostic (MDCs) en_US
dc.subject DMS – durata medie de spitalizare en_US
dc.subject comportamentul agenţilor en_US
dc.subject anomalii en_US
dc.subject factori psihologici en_US
dc.title Economie comportamentală în sistemul sanitar = Behavioural Economics in the Healthcare System en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account