IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Oportunități insuficiente de angajare – principala cauză a emigrării tinerilor din mediul rural = Insufficient Employment Opportunities – the Main Cause of Young People Emigration from Rural Areas

Show simple item record

dc.contributor.author Cauşan, Corina
dc.date.accessioned 2018-06-07T07:57:31Z
dc.date.available 2018-06-07T07:57:31Z
dc.date.issued 2018-03
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/449
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.1 (103), martie 2018 - P. 37-50. - Bibliogr.: p. 50 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Articolul analizează principala cauză aemigrării tineretului rural – rata insuficientă deocupare a forței de muncă. Datele statisticeoficiale și rezultatele sondajului elaborat de autorevidențiază problemele cu care se confruntătinerii și care conduc la o ocupare mai mică.Pentru a reduce emigrația și a crește rata deocupare a forței de muncă a lucrătorilor din mediulrural, se propun câteva soluții: atragereainvestițiilor în localitățile rurale, sprijinirea tineriloragricultori; încurajarea și sprijinirea tinerilorcare doresc să înceapă o afacere la țară etc. JEL: J620. CZU: 331.526:314.743-053.6(478-22) ************************************************************************************************************************************* The article analyses the main cause of emigrationof rural youth – insufficient employmentrate. The official statistical data and the resultsof the survey elaborated by the author highlightthe problems faced by young people and that leadto less occupation. In order to reduce emigrationand increase the employment rate of young ruralworkers, several solutions are proposed: attracttinginvestments in rural localities, supportingyoung farmers; encouraging and supportingyoung people who want to start a business in thecountryside, etc. JEL: J620. CZU: 331.526:314.743-053.6(478-22) en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.1 (103)
dc.subject ocuparea forței de muncă en_US
dc.subject migrația forței de muncă en_US
dc.subject emigrarea en_US
dc.subject mediul rural en_US
dc.subject exodul de inteligenţă en_US
dc.title Oportunități insuficiente de angajare – principala cauză a emigrării tinerilor din mediul rural = Insufficient Employment Opportunities – the Main Cause of Young People Emigration from Rural Areas en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account