IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Tendințe de perfecționare a motivației personalului în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană = Tendencies of Improving Staff Motivation in the Context of Moldova – European Union Association

Show simple item record

dc.contributor.author Ilciuc, Cătălina
dc.date.accessioned 2018-04-10T06:57:59Z
dc.date.available 2018-04-10T06:57:59Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/445
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 126 - 134. - Bibliogr.: p. 134 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Globalizarea şi internaţionalizarea pieţei muncii au determinat mobilitatea ridicată a forţei de muncă între ţări. Managerii moldoveni sunt, tot mai mult, influențați de practicile manageriale europene, în contextul în care fluctuația cadrelor este destul de mare, iar necesitatea de specialiști bine pregătiți este tot mai vădită. Prin urmare, adoptarea unor strategii și politici motivaționale eficiente,menite să atragă și să mențină personalul calificat, este o cerință imperativă pentru managerii autohtoni. CZU: 005.583.1:334.72 (478) JEL: M12, M51, M52, M54. ************************************************************************************************************************************* Globalization and internationalization of labour market have determined the high mobility of the workforce between countries. Moldovan managers are more and more influenced by the European managerial practices, in the context of intense employees’ fluctuation, but the necessity of qualified specialists is more obvious. As a result, adaptation of some strategies and motivational policies that would maintain and attract qualified employees is an imperative requirement for the local managers. CZU: 005.583.1:334.72 (478) JEL: M12, M51, M52, M54. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject motivarea personalului en_US
dc.subject salariu minim en_US
dc.subject bunăstarea la locul de muncă en_US
dc.title Tendințe de perfecționare a motivației personalului în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană = Tendencies of Improving Staff Motivation in the Context of Moldova – European Union Association en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account