IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Gradul de transparență al gestiunii financiare în spitalele publice din Republica Moldova = On the Degree of Financial Management Transparency in the Public Hospitals in the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Petroia, Andrei
dc.contributor.author Zubcova, Elena
dc.date.accessioned 2018-04-10T06:44:00Z
dc.date.available 2018-04-10T06:44:00Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/442
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 104 - 111. - Bibliogr.: p. 111 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract În ultimul deceniu, spitalele din Republica Moldova au beneficiat de cel puțin 20 de miliarde de lei, din banii AOAM. Chiar dacă volumul de bani alocat spitalelor este în creștere, nivelul de transparență al utilizării banilor publici rămâne scăzut. Spitalele din Republica Moldova, fie republicane, fie raionale, s-au obișnuit să gestioneze banii în interior, fără ca să raporteze ce fac cu ei, chiar dacă e vorba de bani publici. O analiză a organizaţiei Sănătate INFO arată că niciun spital republican nu a publicat până acum informații financiare complexe, din care să rezulte clar cum au fost gestionați banii și în ce scopuri. Dacă spitalele private trebuie să raporteze despre resursele de care beneficiază prin contract de la CNAM, atunci instituțiile publice trebuie să prezinte date detaliate raportate la toate sursele de venituri pe care le gestionează. CZU: 005.915:614.2(478) JEL: G23, I13, I15, I18. ************************************************************************************************************************************* During the last ten years, the hospitals from the Republic of Moldova have received at least MDL 20 billion from the funds of CHI. Even if the amount of money allocated to hospitals is increasing the level of transparency of public money usage will decrease. Moldovan hospitals, either republican or district, have got used to managing money without reporting what they are doing, even if they are speaking about public money. According to the analysis of Sănătate INFO, no republican hospital did publish full financial reports, by which we can observe how public money managed and its aim. If private hospitals should report on the resources, they receive through the contact with NHIC, then all public institutions should present detailed information about the sources of revenues, which they manage. CZU: 005.915:614.2(478) JEL: G23, I13, I15, I18. en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject transparență en_US
dc.subject analiză en_US
dc.subject spitale en_US
dc.subject bani en_US
dc.subject gestionare en_US
dc.subject buget en_US
dc.title Gradul de transparență al gestiunii financiare în spitalele publice din Republica Moldova = On the Degree of Financial Management Transparency in the Public Hospitals in the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account