IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Eficiența pieței imobiliare: abordare epistemologică și conceptuală = Efficient Real Estate Market: Epistemological and Conceptual Approach

Show simple item record

dc.contributor.author Ionaşcu, Elena
dc.contributor.author Mironiuc, Marilena
dc.date.accessioned 2018-04-10T05:26:30Z
dc.date.available 2018-04-10T05:26:30Z
dc.date.issued 2017-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/437
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.4 (102), decembrie 2017 - P. 52 - 60. - Bibliogr.: p. 60 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Pornind de la teoria fundamentală despre eficiența pieței, care încorporează și reflectă toată informația relevantă, lucrarea are drept scop dezvoltarea epistemologică a conceptului de eficiență în abordarea piețelor imobiliare. Trecerea de la o perioadă de dezvoltare a științei la alta nu a afectat conotația termenului, deși s-a manifestat sub diferite forme de aplicare și reprezentare în definirea demersurilor procesuale la nivel microeconomic și macroeconomic. În raport cu piața, eficiența este considerată măsură și instrument de cuantificare și tinde să se creadă a fi o trăsătură definitorie ce dă naștere unei dileme, și anume dacă este sau nu piața imobiliară eficientă. Complexitatea imperfecțiunilor, prin recurs la eficiență, orientează piața spre dimensiunea contradicției între paradox și paradigmă. CZU: 332.72.01+332.012.32 JEL: A1, B1, B2, B5, G14. ************************************************************************************************************************************* Starting from the fundamental theory of market efficiency, which incorporates and reflects all relevant information, the paper aims to develop epistemological the concept of efficiency in approaching the real estate markets. The shift from a period of science development to another has not affected the term connotation, although it has manifested itself in various forms of application and representation in defining procedural steps at microeconomic and macroeconomic level. In relation to the market, the efficiency is considered a measure and a quantifycation tool and tends to be a defining feature that gives rise to a dilemma, namely whether or not it is efficient the real estate market. The complexity of imperfections, through efficiency appeal, directs the market to the dimension of the contradiction between paradox and paradigm. CZU: 332.72.01+332.012.32 JEL: A1, B1, B2, B5, G14. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.4 (102)
dc.subject teoria eficienței en_US
dc.subject piață imobiliară en_US
dc.subject paradox și paradigmă en_US
dc.subject proprietate privată en_US
dc.title Eficiența pieței imobiliare: abordare epistemologică și conceptuală = Efficient Real Estate Market: Epistemological and Conceptual Approach en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account