IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Interface component of economic security of institutions of higher education

Show simple item record

dc.contributor.author Cherevko, Alexander
dc.contributor.author Radzikhovskaya, Julia
dc.date.accessioned 2017-10-25T10:32:46Z
dc.date.available 2017-10-25T10:32:46Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/399
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.121-122) en_US
dc.language.iso english en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject higher education en_US
dc.subject economic security en_US
dc.title Interface component of economic security of institutions of higher education en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account