IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Dezvoltarea mediului virtual pentru cercetători în condiţiile inovării şi digitalizării societăţilor

Show simple item record

dc.contributor.author Hîncu, Rodica
dc.contributor.author Ganea, Victoria
dc.contributor.author Hîncu, Greta
dc.date.accessioned 2017-10-25T10:10:10Z
dc.date.available 2017-10-25T10:10:10Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/389
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.110-112) en_US
dc.description.abstract În condiţiile globalizării economiei şi accelerării dezvoltării tehnologice este necesară o nouă politica de inovare care presupune coordonarea activităţii tuturor decidenţilor strategici în cercetare-inovare şi dezvoltare economică. Activitatea inovaţională vizează nu doar crearea, protecţia şi comercializarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, dezvoltarea cunoştinţelor, dar şi "distribuţia" de cunoştinţe şi competenţe în economie şi în societate în general, perfecţionarea şi eficientizarea proceselor tehnologice, organizaţionale, de marketing, educaţia şi pregătirea cadrelor, instruirea angajaţilor, diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor, promovarea acestora pe pieţele interne şi din străinătate. JEL: F290, L860, O320, O380, G140 en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject mediu virtual en_US
dc.subject digitalizare en_US
dc.subject inovare en_US
dc.title Dezvoltarea mediului virtual pentru cercetători în condiţiile inovării şi digitalizării societăţilor en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account