IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

The influence of digital economy on the investment potential of non-state pension funds of the Republic of Moldova

Show simple item record

dc.contributor.author Botezatu, Ninel
dc.contributor.author Anghel, Ionuţ
dc.date.accessioned 2017-10-25T09:49:54Z
dc.date.available 2017-10-25T09:49:54Z
dc.date.issued 2016-12
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/378
dc.description Publicat in: Culegerea de articole şi teze ale comunicărilor prezentate în cadrul Conferinței Ştiințifice Internaționale "Rolul investițiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare" consacrate celei de-a 25 aniversări de la fondarea ASEM, Chişinău, 22-23 decembrie 2016 = Collection of articles and theses of the communications presented within the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM "Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", December 22-23, 2016. - Chişinău : ASEM, 2017. - 261 p. ; tab., fig.. - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, Catedra Investiții și Piețe de Capital. - Include bibliogr.. - ISBN 978-9975-75-866-6. (p.99-100) en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.subject digital economy en_US
dc.subject pension funds en_US
dc.subject investments en_US
dc.title The influence of digital economy on the investment potential of non-state pension funds of the Republic of Moldova en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account