IREK – AESM (Institutional Repository of Economic Knowledge)

Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația și pregătirea vocațională

Show simple item record

dc.contributor.author Anghelache, Constantin
dc.contributor.author Pârțachi, Ion
dc.contributor.author Anghel, Mădălina Gabriela
dc.date.accessioned 2017-10-25T06:30:18Z
dc.date.available 2017-10-25T06:30:18Z
dc.date.issued 2017-09
dc.identifier.issn 1810-9136
dc.identifier.uri http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/335
dc.description Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, An. XXV, nr.3 (101), iunie 2017 - P. 129-149. - Bibliogr.: p. 16 - Categoria B, ISSN 1810-9136 en_US
dc.description.abstract Educația și pregătirea vocațională reprezintă un scop vital atât în contexul economic, cât și-n cel social. Oportunitățile pe care Uniunea Europeană și statele sale membre le oferă cetățenilor lor, pentru condiții de viață, studii și locuri de muncă sunt contribuții majore, care, alături de înțelegerea și realizarea unei culturi sociale a fiecărui cetățean, reprezintă o prioritate. În fiecare an, peste un milion de cetățeni, de toate vârstele, beneficiază de condiții de învățământ vocațional, în cadrul unor programe naționale. Cooperarea între statele membre a căpătat un impuls în anul 2010, când s-au stabilit programe care au integrat o serie de tineri și persoane de alte vârste pe drumul dezvoltării intelectuale, al învățământului și al pregătirii, în conformitate cu programul adoptat în 2009 de Consiliul European și care identifică măsuri până în anul 2020. Există un complex de măsuri în cadrul a 4 obiective strategice, care vizează educația și cuprinde învățarea pe termen lung și asigurarea mobilității. A doua direcție constă în îmbunătățirea calității și eficienței învățământului și pregătirii, apoi, promovarea egalității sociale, coeziunea și implicarea activă a cetățenilor în viața social-economică și, nu în ultimul rând, crearea și inovarea – aspecte care trebuie să fie respectate la toate nivelurile de pregătire a populației. CZU: (37:061.1EU) :311.31. JEL: H52, I21, I25. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editura ASEM en_US
dc.relation.ispartofseries Economica;nr.3 (101) / 2017
dc.subject educație en_US
dc.subject populație en_US
dc.subject pregătire vocațională en_US
dc.subject inovație en_US
dc.subject cadru didactic en_US
dc.title Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația și pregătirea vocațională en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account